गतिशिल अग्रसरताका लागि विपन्न महिलाको साथ                        For Company of Deprived Women towards Meaningful Agency

Government of Nepal
Department of Women and Children
dot
महिला तथा बालबालिका विभाग
नेपाल सरकार
trans
trans
 

Department of Women and Children

The Department of Women and Children is the implementing wing of the Ministry of Women, Children and Social Welfare of the Government of Nepal. Its mandate is to empower women, especially those who are economically poor, socially deprived or otherwise put at a disadvantage.

In fulfilling its mandate, the Department is led by its governing ideas. Enabled by a structure stretching out across the country, it runs the Women Development Program, a national priority intervention targeted on the intersection of poverty and discrimination.

The Department came into being in 2000. But it has a fairly long history.

 

 

Keshab Prasad Regmi

Director General

trans

 

सूचना अधिकारी

trans

What's New?

» महिला विकास कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७०/७१
» समष्टिगत वार्षिक प्रतिवेदनको ढाँचाबारे ।
» अापतकालीन संरक्षण सेवामा महिला विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रवर्धित समूहहरूको परिचालनका लागि, मार्गदर्शन,
» प्रगति तथा खर्चको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।
» बालबालिका अोसार पसार तथा बेचविखन कार्यलार्इ नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा ।
» निर्देशिका पालन गर्न गराउनु हुन ।
» अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अावसीय पुनर्स्थापना सेवा संचालन विधि सम्बन्धमा ।
» परिपत्र ।
» अलपत्र तथा बेवारिशे बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धमा ।
» १०५ अाैं अन्तर्राष्टिय महिला दिवसकाे उपलक्ष्यमा पुरस्कृत संस्था तथा कर्मचारीकाे विवरण
trans
Check Mail

 

This page has been visited
Hit Counters times
Yahoo Personals

trans
trans
© 2011-2012 Department of Women and Children. All rights reserved. Powered by : Weboo Art